homepage

Riciklimi i paketimit

Faleminderit për interesin tuaj për informacionin e riciklimit. Në këtë seksion, ne do të dëshironim t'ju udhëzonim se si të flakni produktin dhe paketimin tonë.

Rreth paketimit

Filmi plastik është i riciklueshëm kur disponohet struktura e riciklimit, ju lutemi të ndiqni udhëzimet për mbledhjen e plastikës nga autoriteti juaj lokal për menaxhimin e mbeturinave.

Kartoni riciklohet gjerësisht në shumicën e qyteteve. Nëse autoriteti juaj lokal i mbeturinave mbledh materiale letre dhe kartoni, ju mund ta flakni paketimin e kartonit në koshin e kartonëve për riciklim. Ju lutemi ndiqni udhëzimet për mbledhjen e kartonëve nga autoriteti juaj lokal për menaxhimin e mbeturinave.

Fakt interesant: 80% e atij kartoni përbëhet nga material i ricikluar

Rreth produkteve

Ju lutemi të flakni pecetat intime, pecetat ditore dhe produktet intime në koshin tuaj të plehrave të rregullta. Si shumë produkte të përdorura për kujdes personal ose mjekësor, ato nuk janë të riciklueshme sot. Ndërsa ne vazhdojmë të sjellim risi për zgjidhje në të ardhmen që reduktojnë mbeturinat e produkteve, jemi duke ndërmarrë hapa sot për të reduktuar gjurmën mjedisore të produkteve tona dhe duke patur parasysh këtë, jemi duke shmangur mbeturinat që nga fillimi. Për shembull, në pecetat tona intime Always Ultra, ne kemi ulur sasinë e materialit që përdorim për të bërë pecetat intime me 10 - 20% në shtatë vitet e fundit në Evropë.

E rëndësishme: kurrë mos i hidhni pecetat intime, pecetat ditore ose ndonjë produkt tjetër intim në tualet. Gjithmonë hidhini në kosh.

Këto produkte nuk duhet të përdoren përsëri, ju lutemi mos i lani.