homepage

Рециклиране на опаковката

Благодарим ви за проявения интерес относно информацията, свързана с рециклирането. В този раздел бихме искали да ви предоставим насоки относно изхвърлянето на нашите продукти и опаковки.

За опаковката

Пластмасовото фолио подлежи на рециклиране при наличие на изградена структура за рециклиране; следвайте инструкциите за събиране на пластмасови отпадъци на местните власти, отговарящи за управлението на отпадъците.

В повечето градове рециклирането на картон е широко застъпено. Ако местните органи за събиране на отпадъците събират хартиени и картонени материали, можете да изхвърлите картонената опаковка в контейнера за хартиени отпадъци за рециклиране. Следвайте инструкциите за събиране на картон на местните власти, отговарящи за управлението на отпадъците.

Интересен факт: 80% от този картон е произведен от рециклиран материал

За продуктите

Изхвърляйте дамските превръзки, ежедневните превръзки и продуктите за инконтиненция в обикновен контейнер за общи отпадъци. По подобие на много продукти, използвани за лична или санитарна хигиенна грижа, те не подлежат на рециклиране към момента. Макар че продължаваме да работим в посока иновации за формиране на бъдещи решения, които да редуцират отпадъците от продуктите, в настоящия момент, ние предприемаме различни стъпки за да намалим въздействието на нашите продукти върху околната среда – затова предвиждаме генерираните отпадъци от самото начало. Пример за това е фактът, че за последните седем години, намалихме количеството на използваните материали за производството на нашите дамски превръзки Always Ultra с 10 – 20% в Европа.

Важно: никога не изхвърляйте в тоалетната чиния дамски превръзки, ежедневни превръзки или каквито и да било продукти, предназначени за употреба по време на менструация или при наличие на инконтиненция. Винаги ги изхвърляйте в контейнер за отпадъци.

Тези продукти не са предназначени за многократна употреба, не ги изпирайте.