homepage

Recyklace obalu

Děkujeme, že se zajímáte o recyklaci. V této části vám vysvětlíme, jak likvidovat náš produkt a obalové materiály.

Obalové materiály

Plastové fólie lze recyklovat v oblastech, kde existuje infrastruktura pro recyklaci. Postupujte podle pokynů k likvidaci plastů od místní organizace spravující sběr odpadu: www.jaktridit.cz

Lepenka je široce recyklována ve většině měst. Pokud místní organizace spravující sběr odpadu odebírá papír a lepenkové materiály, lepenkové obaly můžete dát do kontejnerů na papír k recyklaci. Postupujte podle pokynů ke sběru lepenky od místní organizace spravující odpad:
www.jaktridit.cz

Zajímavý fakt: 80 % lepenky je vyrobeno z recyklovaných materiálů.

Produkty

Tampony, vložky a inkontinenční produkty dávejte do popelnice na běžný odpad. V současné době nejsou recyklovatelné, stejně jako tomu je v případě mnoha dalších produktů pro osobní a lékařskou péči. Neustále usilujeme o inovaci budoucích řešení, která omezí vznik odpadu a v současnosti zavádíme řadu opatření na zmenšení uhlíkové stopy našich produktů. V tomto ohledu myslíme na odpad již od vývoje produktů. Například u našich vložek Always Ultra jsme v Evropě za posledních sedm let snížili množství materiálu potřebného k jejich výrobě o 10–20 %.

Důležité: Vložky, tampony ani žádné menstruační a inkontinenční produkty nikdy nesplachujte do záchodu. Vždy je dávejte do popelnice.

Tyto produkty nelze používat opakovaně, proto je neperte.