homepage

Genbrug af emballage

Tak for din interesse for oplysninger om genanvendelse. I dette afsnit giver vi dig vejledning til, hvordan du bortskaffer vores produkt og emballagen.

Emballage

Inden du sender din udvendige Always-plastikemballage til genanvendelse derhjemme, skal du altid kontrollere, om den må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, hos de lokale myndigheder og følge myndighedernes instruktioner. Hvis du ikke kan sende dem til genanvendelse derhjemme, kan du sende dem til genanvendelse på din lokale genbrugsstation: www.danskaffaldsforening.dk

De fleste lokale myndigheder indsamler papir- og papmateriale, så du kan bortskaffe Always-papemballage i de affaldscontainere, der stilles til rådighed. Følg venligst instruktionerne for husholdningsaffald fra dine lokale myndigheder: www.danskaffaldsforening.dk

Interessant faktum: Always-papemballagen er lavet af 80 % genbrugsmaterialer.

Produkter

Bortskaf dine bind, trusseindlæg og inkontinensprodukter med det almindelige husholdningsaffald. Af hygiejnemæssige grunde egner de sig ikke til genanvendelse. Vi arbejder løbende på at skabe innovative fremtidige løsninger, der reducerer mængden af produktaffald, men allerede i dag tager vi en række skridt for at reducere vores produkters miljømæssige fodaftryk, og med dette i tankerne designer vi affald væk fra starten. For eksempel har vi i vores Always Ultra-bind reduceret den mængde materiale, vi bruger til at lave bindene, med 10 - 20 % i løbet af de seneste 7 år i Europa.

Vigtigt: Skyl aldrig dine bind, trusseindlæg eller menstruations- eller inkontinensprodukter ud i toilettet. Smid dem altid ud som affald.

Disse produkter er ikke beregnet til at genbruges, så vask dem ikke.