homepage

Pakendi ringlussevõtt

Täname, et tunnete huvi ringlussevõtuteabe vastu. Selles lõigus püüame teid juhendada, kuidas meie toodet ja pakendit kõrvaldada.

Pakend

Plastkilet võetakse ringlusse kohtades, kus on olemas ringlussevõtu struktuur. Järgige kohaliku jäätmekäitlusasutuse juhiseid plasti kogumise kohta:
www.envir.ee
www.sorteeri.ee

Pappi võetakse ringlusse enamikus linnades. Kui teie kohalik jäätmekäitlusasutus kogub paberit ja pappi, võite panna pappkarbi ümbertöötlemiseks papikasti. Järgige kohaliku jäätmekäitlusasutuse juhiseid papi kogumise kohta:
www.envir.ee
www.sorteeri.ee

Huvitav fakt: 80% pappkarpidest valmistatakse ringlussevõetud materjalist.

Tooted

Palun visake sidemed, pesukaitsmed ja pidamatuse tooted oma tavapärasesse prügikasti. Nagu paljud tooted, mida kasutatakse isiklikuks või meditsiiniliseks hoolduseks, ei ole need täna taaskasutatavad. Otsides jätkuvalt uuenduslikke lahendusi, mis vähendavad tootmisjäätmete koguseid, astume täna oma toodete keskkonnamõju vähendamiseks mitu sammu ja seda kõike silmas pidades kavandame oma jäätmeid algusest peale. Näiteks oleme viimase seitsme aasta jooksul Euroopas vähendanud oma Always Ultra sidemetes nende valmistamiseks kasutatava materjali kogust 10 - 20%.

Tähtis: ärge kunagi visake oma sidemeid, pesukaitsmeid ja menstruaal- või pidamatuse tooteid tualettpotti. Pange need alati prügikasti.

Need tooted pole korduvkasutatavad, palun ärge neid peske.