homepage

Рециклирање на пакувањето

Ви благодариме што се интересирате за информациите за рециклирање. Во овој дел, би сакале да ве упатиме како да ги фрлите производот и пакувањето во отпад.

За пакувањето

Пластичната фолија може да се рециклира каде што има достапна структура за рециклирање. Ве молиме следете ги упатствата за собирање на пластика што ги дава вашиот локален надлежен орган за управување со отпад.

Картонските кутии се рециклираат во повеќето градови. Доколку локалниот надлежен орган за управување со отпад собира материјали од хартија и картон, може да го фрлите картонското пакување во кантата за картонски кутии за да се рециклира. Ве молиме следете ги упатствата за собирање на картон што ги дава вашиот локален надлежен орган за управување со отпад.

Занимливост: 80% од кутијата се направени од рециклиран материјал

За производите

Фрлете ги влошките, секојдневните влошки и производите за инконтиненција во обичната канта за ѓубре. Како и многу производи што се користат за лична или медицинска нега, тие моментално не можат да се рециклираат. Додека продолжуваме да бараме иновативни решенија за во иднина со кои ќе се намали отпадот од производи, денес преземаме некои чекори со кои го намалуваме еколошкиот отпечаток на нашите производи и имајќи го тоа на ум, го земаме предвид флањето во отпад уште на почетокот. На пример, го намаливме материјалот што го користиме за правење на нашите влошки Always Ultra за 10–20% во последните седум години во Европа.

Важно: никогаш не ги фрлајте влошките, секојдневните влошки или менструалните производи и производите за инконтиненција во тоалетот. Секогаш фрлајте ги во канта.

Овие производи не може да се користат повеќепати и не треба да се перат.