homepage

Resirkulering av emballasje

Takk for din interesse i informasjon om resirkulering. I denne delen skal vi veilede deg om hvordan du skal kaste produktet vårt og emballasjen.

Vedrørende emballasjen

Før du skal resirkulere plast fra Always pakken hjemme må du sjekke at den er godkjent av lokale myndigheter for innsamling fra husholdninger og følge myndighetenes anvisninger. Hvis den ikke kan resirkuleres hjemme, kan den resirkuleres på den lokale gjenvinningsstasjonen: www.grontpunkt.no

De fleste lokale myndigheter samler inn papir og kartongmateriale, slik at du kan kaste Always kartongemballasje i de resirkuleringsbeholderne som er levert. Følg anvisningene for innsamling fra husholdningene som er beskrevet av de lokale myndighetene: www.grontpunkt.no

Interessant fakta: Kartongemballasjen til Always er laget av 80% resirkulert materiale.

Vedrørende produkter

Kast innlegg, bind og inkontinensprodukter som restavfall. Av hygieniske årsaker er de ikke godkjent for resirkulering. Samtidig som vi fortsetter å innovere for fremtidige løsninger som reduserer produktavfall, tar vi flere skritt i dag for å redusere miljøavtrykket til produktene våre, og med det i tankene planlegger vi avfall allerede helt fra starten av designprosessen. For eksempel har vi i Always Ultra-pads redusert mengden materiale vi bruker til å lage innleggene med 10 - 20% de siste sju årene i Europa.

Viktig: Skyll aldri ned innlegg eller bind i toalettet, verken menstruasjons- eller inkontinensprodukter. Kast det alltid i søppelbøtten.

Disse produktene skal ikke gjenbrukes, ikke vask dem.