homepage

Reciklaža ambalaže

Hvala što se interesujete za informacije o reciklaži. U ovom poglavlju navešćemo smernice za odlaganje naših proizvoda i ambalaže.

Za pakovanje

Plastična folija može se reciklirati ako je dostupna infrastruktura za recikliranje, molimo sledite uputstva za sakupljanje plastičnog otpada nadležne službe za upravljanje otpadom.

Karton se može reciklirati u većini gradova. Ako vaša nadležna služba za upravljanje otpadom sakuplja papir i kartonske materijale, možete odložiti kartonsku ambalažu u kontejner namenjen za recikliranje kartona. Molimo sledite uputstva za sakupljanje kartona nadležne službe za upravljanje otpadom:

Zanimljiva činjenica: 80% tog kartona proizvedeno je od recikliranog materijala

Za proizvode

Molimo odložite svoje uloške, dnevne uloške i proizvode za inkontinenciju u kontejner za mešani komunalni otpad. Kao i većinu proizvoda koji se koriste za ličnu ili medicinsku negu, trenutno još uvek nismo u mogućnosti da ih recikliramo. I dalje ćemo nastojati da uvodimo inovacije za buduća rešenja koja će smanjiti količinu otpadnih materijala, trenutno preduzimamo korake za smanjenje ekološkog otiska naših proizvoda, stoga možemo reći da oblikujemo naš otpad od početka. Na primer, u našim Always Ultra ulošcima, u Evropi smo u poslednjih sedam godina smanjili količinu materijala koji upotrebljavamo za izradu uložaka za 10 - 20%.

Važno: Nikada ne bacajte svoje uloške, dnevne uloške ili bilo koji proizvod za inkontinenciju ili menstruaciju u wc šolju. Uvek ih bacite u kantu za smeće.

Ovi proizvodi nisu namenjeni za ponovnu upotrebu, zato ih nemojte prati.