homepage

ÅTERVINNING AV FÖRPACKNING

Tack för ditt intresse för information om återvinning. I det här avsnittet vill vi vägleda dig kring hur du avfallshanterar våra produkter och förpackningar

För förpackning

Innan du återvinner din Always-ytterförpackning i plast hemma, bör du kontrollera att den omfattas av hushållsinsamling av dina lokala myndigheter och följa deras instruktioner. Om du inte kan återvinna den hemma, kan du återvinna den på din lokala återvinningsstation. www.ftiab.se

De flesta lokala myndigheter samlar in pappers- och kartongmaterial, så du kan kasta Always kartongförpackningar i de återvinningsbehållare som har tillhandahållits. Följ instruktionerna för hushållsinsamling som ges av dina lokala myndigheter: www.ftiab.se

Intressanta fakta: Kartongförpackningen för Always är tillverkad av 80 % återvunnet material.

För produkter

Vänligen släng dina använda bindor, trosskydd och inkontinensprodukter i soptunnan med hushållsavfallet istället för att spola ner dem i toaletten. Spola inte ner dem, då vattendrag och avlopp endast är utformade för att ta emot kiss, bajs eller toalettpapper. Detta undviker även blockeringar eller att använda produkter hamnar i oavsiktliga miljöer. Av hygienskäl är dessa produkter inte kvalificerade för återvinning. Samtidigt som vi fortsätter att finna framtida lösningar som minskar produktavfallet, tar vi flera steg idag för att minska våra produkters miljöavtryck, och med det i åtanke designar vi för att minska mängden avfall från början. Till exempel har vi minskat mängden material som används i våra Always Ultra-bindor med 10-20% under de senaste sju åren i Europa.

Dessa produkter får inte återanvändas, tvätta inte.