homepage

Recikliranje embalaže

Zahvaljujemo se vam za zanimanje za informacije o recikliranju. V tem razdelku vam bomo razložili, kako lahko odložite naš izdelek in embalažo.

Embalaža

Plastično folijo je mogoče reciklirati, kadar je možnost recikliranja na voljo. Upoštevajte navodila za odlaganje plastike, ki veljajo za vaše okolje. www.pisrs.si
www.pisrs.si

Karton se v večini mest reciklira. Če vaše komunalno podjetje zbira papir in kartonske materiale, lahko kartonsko embalažo odložite v zabojnik za recikliranje kartona. Upoštevajte navodila za odlaganje kartona, ki veljajo za vaše okolje.
www.pisrs.si

Zanimivo dejstvo: 80 % takšnega kartona je izdelanega iz recikliranega materiala.

Izdelki

Vložke, dnevne vložke in inkontinenčne izdelke vedno odvrzite v koš za navadne odpadke. Tako kot številni drugi izdelki za osebno nego ali medicinsko oskrbo trenutno še niso primerni za recikliranje. Medtem ko še naprej razvijamo rešitve, s katerimi bomo zmanjšali količino odpadkov, že danes s številnimi ukrepi zmanjšujemo vpliv naših izdelkov na okolje in slednje upoštevamo že pri sami zasnovi izdelkov. Pri naših vložkih Always Ultra smo na primer v zadnjih sedmih letih v Evropi zmanjšali količino materiala, uporabljenega za njihovo izdelavo, za od 10% do 20%.

Pomembno: vložkov, dnevnih vložkov ali katerih koli menstrualnih ali inkontinenčnih izdelkov ne odvrzite v stranišče. Vedno jih odvrzite v smeti.

Ti izdelki so namenjeni za enkratno uporabo in niso primerni za pranje.