Благодарим Ви за интереса към информацията относно рециклиране. В този раздел ще Ви дадем насоки за това как да изхвърляте нашите продукти и опаковки.

Какво да правим с картонените опаковки на продуктите на Tampax?

Картонът широко се рециклира в повечето градове. Ако вашата местна служба за събиране на отпадъци събира отделно хартиени и картонени материали, можете да изхвърлите картонените опаковки в контейнера, предназначен за изхвърляне на картон за рециклиране. Моля, следвайте инструкциите за разделно събиране на картон от местния орган за управление на отпадъците.

Важно: За продуктите на Tampax Pearl Compak, моля, отстранете пластмасовото прозорче, преди да рециклирате кутията, и го изхвърлете в коша за обикновени отпадъци.

Как да изхвърляте продукта?

Моля, изхвърляйте тампоните, обвивката и апликатора в кошчето за обикновени отпадъци. Не ги изхвърляйте в тоалетната чиния. Подобно на много продукти, използвани в наши дни за лични или медицински грижи, те не могат да бъдат рециклирани. Докато продължаваме да правим иновации за бъдещи решения, които да намалят отпадъците от продуктите, ние вече сме предприели няколко стъпки за намаляване на екологичния отпечатък на нашите продукти:

  • 80% от картона е направен от рециклирана суровина
  • Някои от нашите тампони включват материали на биологична основа, като памук, доставени от отговорен източник
  • Въвеждаме биополиетилен, получен от захарна тръстика, в някои от нашите апликатори за тампони

Важно: никога не пускайте вашите тампони, апликатори за тампони, превръзки, обвивки, ежедневни превръзки или други продукти за менструация или инконтиненция в тоалетната. Винаги ги изхвърляйте в кошчето за боклук.

Top