תודה שהתעניינת במידע אודות מיחזור. בחלק זה ברצוננו להדריך אותך כיצד להשליך את המוצר ואת האריזה.

מה לעשות באריזת הקרטון של מוצרי Tampax

ברוב הערים ממחזרים קרטון. אם בעיר שלך אוספים נייר וקרטון, באפשרותך לסלק את אריזת הקרטון למכל המתאים, למיחזור. יש למלא את ההוראות של הרשות המקומית בנושא זה.

חשוב: לגבי מוצרי Tampax Pearl Compak, יש להסיר את חלון הפלסטיק לפני המיחזור ולהשליכו לאשפה הרגילה.

איך להשליך את המוצר לאשפה?

את הטמפון, את העטיפה ואת המוליך יש להשליך לפח האשפה הרגיל. אסור להורידם באסלה. פריטים אלה, בדומה למוצרים רבים המיועדים לשימוש אישי או רפואי, אינם ניתנים למיחזור כיום. אף שאנחנו ממשיכים לחפש פתרונות חדשניים שיפחיתו את כמות הפסולת שנוצרת בגלל המוצרים שלנו, כבר כיום אנחנו נוקטים כמה פעולות כדי להפחית את טביעת הרגל הסביבתית של המוצרים שלנו:

80% מהקרטון שלנו עשוי מחומר ממוחזר חלק מסוגי הטמפונים שלנו מכילים חומרים מבוססים ביולוגית שבאים ממקורות אחראיים, כמו כותנה חלק מסוגי המוליכים שלנו עשויים מפוליאתילן ביולוגי שמיוצר מקנה סוכר

חשוב: אסור לעולם להוריד באסלה טמפונים, מוליכים, פדים, עטיפות, תחבושות או כל מוצר למחזור או למניעת בריחת שתן. יש תמיד להשליכן לאשפה.

Top