Takk for din interesse for informasjon om resirkulering. I denne delen vil vi veilede deg om hvordan man avhender produktet vårt og emballasjen.

Hva man skal gjøre med pappemballasjen til Tampax-produktene

De fleste lokale myndigheter samler inn papir og papp, slik at du kan avhende Tampax pappemballasje i resirkuleringsbeholderne som er levert. Følg instruksjonene for husholdningsinnsamling som beskrevet av din lokale myndighet.

For mer informasjon, gå til: https://www.grontpunkt.no/

Viktig: For Tampax Pearl Compak-produkter, fjern plastvinduet før esken resirkuleres og avhend den i den vanlige avfallsbeholderen.

Hvordan avhende produktet?

Kast tampongene, emballasjen og applikatoren i den vanlige avfallsbeholderen. Må ikke skylles ned. I likhet med mange produkter som brukes til personlig eller medisinsk pleie, er de ikke resirkulerbare i dag. Samtidig som vi fortsetter å innovere for fremtidige løsninger som reduserer produktavfall, tar vi flere skritt allerede i dag for å redusere miljøavtrykket til våre produkter:

  • 80% av emballasjen vår er laget av resirkulert materiale
  • Noen av våre tamponger inneholder biobaserte materialer fra ansvarlige kilder, som bomull
  • Vi introduserer biopolyetylen laget av sukkerrør i noen av våre tampongapplikatorer

Viktig: For Tampax Pearl Compak-produkter, vær vennlig å fjerne plastvinduet før esken resirkuleres, og kast den separat som vanlig restavfall. For mer informasjon, gå til: https://www.grontpunkt.no/

Top