Dziękujemy za zainteresowanie informacjami dotyczącymi recyklingu. W tej części chcielibyśmy udzielić Ci wskazówek, jak należy pozbywać się naszego produktu i opakowania.

Co należy zrobić z tekturowym opakowaniem po produktach Tampax?

W większości miast karton (tekturę) na szeroką skalę poddaje się recyklingowi. Jeśli lokalny urząd gospodarki odpadami zbiera papier i tekturę, wówczas opakowania takie można wrzucić do odpowiedniego pojemnika w celu poddania ich recyklingowi. Prosimy postępować zgodnie z instrukcją segregacji odpadów papierowych i kartonowych (tekturowych) opracowaną przez lokalny urząd gospodarki odpadami: https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Ważna informacja: W przypadku produktów Tampax Pearl Compak przed przekazaniem pudełka do recyklingu usuń najpierw plastikowe okienko i wyrzuć je do zwykłego kosza na śmieci.

Jak należy pozbyć się zużytego produktu?

Tampony, opakowania i aplikatory prosimy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Nie spłukuj ich w toalecie. Produkty te nie są przeznaczone obecnie do recyklingu, podobnie jak wiele innych środków higieny osobistej czy medycznej. Choć nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, która mają zapewnić ograniczenie produkcji odpadów, już dziś podejmujemy kroki, aby zmniejszyć ślad środowiskowy naszych produktów:

  • 80% naszych tekturowych opakowań powstaje z materiałów pochodzących z recyklingu
  • Niektóre z naszych tamponów zawierają pozyskiwane w sposób odpowiedzialny materiały pochodzenia biologicznego, na przykład bawełnę
  • Składnikiem części produkowanych przez nas aplikatorów jest pozyskiwany z trzciny cukrowej biopolietylen

Ważne: nigdy nie spłukuj w toalecie tamponów, aplikatorów do tamponów, podpasek, owijek, wkładek higienicznych ani żadnych innych produktów używanych podczas miesiączki czy w przypadku nietrzymania moczu. Zawsze wyrzucaj je do kosza.

Top