Tack för ditt intresse för information om återvinning. I den här sektionen vill vi vägleda dig i hur du avfallshanterar vår produkt och förpackning.

Så här gör du med Tampax-produkternas förpackningar:

De flesta kommuner samlar in papper och kartongmaterial, så du kan kasta Tampax-förpackningarna i de återvinningskärl som finns. Följ de regler för insamling av hushållsavfall som din kommun beslutat om.

För mer information, se https://ftiab.se/

Viktigt: För Tampax Pearl Compak-produkter, ta bort plastfönstret innan du återvinner lådan och kasta det i papperskorgen.

Hur avfallshanterar man produkten?

Vänligen släng din använda tampong, förpackning och applikator i soptunnan med hushållsavfallet istället för att spola ner dem i toaletten. Spola inte ner dem, då vattendrag och avlopp endast är utformade för att ta emot kiss, bajs eller toalettpapper. Detta undviker också blockeringar eller att använda produkter hamnar i oavsiktliga miljöer. Liksom många produkter som används för personlig eller medicinsk vård är dessa föremål inte återvinningsbara idag. Medan vi fortsätter att finna framtida lösningar som minskar produktavfallet, tar vi flera steg redan idag för att minska våra produkters miljöavtryck:

  • 80 % av vår kartong är gjord av återvunnet material
  • Vissa av våra tamponger innehåller ansvarsfulla biobaserade material som bomull
  • Vi introducerar biopolyeten från sockerrör i några av våra tampongapplikatorer
Top