Vad är Toxic Shock Syndrome (TSS)?

Du har säkert hört talas om Toxic Shock Syndrome någon gång. I den här artikeln får du reda på allt du behöver veta om den här sjukdomen. Vad det är och hur den uppkommer, vem som kan få den, symtom, vad TSS innebär och hur du kan minska risken att bli sjuk.

Orsaker och grundläggande information

Vad är TSS (Toxic Shock Syndrome)?

Toxic Shock Syndrome (TSS) är en ovanlig men allvarlig och till och med livshotande sjukdom, som orsakas av gift som bildas av gula stafylokocker. Även om den är mycket ovanlig – TSS är så ovanlig att nästan inte någon som jobbar inom vården kommer i kontakt med sjukdomen under sitt yrkesverksamma liv – är det viktigt att du känner till den så att du kan uppsöka vård om det behövs. TSS kan diagnostiseras och behandlas framgångsrikt, men symtomen måste kännas igen och behandlas snabbt.

Toxic Shock Syndrome är en sjukdom som namngavs och beskrevs för första gången 1978 av Dr. James Todd, efter en klinisk studie på 7 barn. Även liknande fall hade beskrivits i medicinsk litteratur tidigare, långt innan intimprodukter började säljas. Både män, kvinnor och barn kan få TSS. Även om de första fallen av TSS som beskrevs huvudsakligen drabbade kvinnor som använde tamponger under menstruationen, beror mindre än hälften av fallen på detta idag. Komplikationen kan också uppstå vid hudinfektioner, brännskador eller efter en operation. Sjukdomen kan också drabba barn, kvinnor efter klimakteriet och män.

Hur uppkommer TSS?

TSS orsakas av ett gift som bildas av gula stafylokocker. Dessa bakterier är mikroorganismer som, precis som många andra bakterier, kan bäras naturligt av friska personer, vanligtvis i huden, näsan, armhålorna, ljumskarna och i slidan. Faktum är att nästan en tredjedel av befolkningen bär på dessa bakterier utan att vara sjuka. Hos ett mycket litet antal personer utsöndrar vissa bakteriestammar det gift som kan orsaka TSS. De flesta människor har antikroppar i blodet som skyddar dem mot giftet.

Vad har TSS att göra med användning av tamponger?

Att TSS utvecklas beror på flera faktorer, där användning av tampong är en av dem. Men vi vet fortfarande inte exakt varför tamponger främjar utvecklingen av TSS. Det enda forskningen har kunnat visa är att risken att få TSS vid användning av tampong har att göra med dess uppsugningsförmåga: ju högre uppsugningsförmåga tampongen har, desto högre är risken att få sjukdomen, och ju lägre uppsugningsförmågan är, desto mindre är risken. Detta är anledningen till att du alltid ska välja den tampong med så låg uppsugningsförmåga som möjligt i förhållande till hur mycket du blöder.

Det finns inga bevis för att de material som används idag för att göra tamponger ökar risken för eller leder till bildandet av giftet som orsakar TSS. Det finns inte heller något som tyder på att tamponger skulle vara bärare av gula stafylokocker eller leda till deras tillväxt i slidan.

Jag har läst att med tamponger i 100 % bomull är risken lägre eller noll att få TSS. Är det sant?

Nej, det är inte sant. Alla tamponger som idag finns tillgängliga på marknaden, inklusive tamponger i 100 % bomull, innebär en låg risk för TSS. Den mest aktuella vetenskapliga informationen visar att tamponger gjorda av rayon och bomull innebär en lika stor risk för TSS. Vilken tampong du än använder bör du känna till tecknen och symtomen för TSS. Om du har de här symtomen när du använder tampong, ska du ta ut den och söka läkarhjälp.

Jag har läst att du inte kan få TSS om du använder menskopp, så varför använder inte alla det?

Det är väldigt viktigt att kvinnor vet om att TSS kan uppstå oavsett vilken produkt som förs in i slidan, det kan vara menskoppar, tamponger eller pessarer. Om du använder någon av dessa produkter är det viktigt att du känner till tecknen och symtomen för TSS, och att du ska ta ut produkten och söka läkarhjälp om du upplever TSS-symtom.

Symtom och fakta om TSS

Vilka är symtomen för TSS från tamponger?

Symtomen för Toxic Shock Syndrome kan likna influensasymtom. Om du upplever något av symtomen och du börjar känna dig sjuk: ta ut tampongen omedelbart, sök vård och tala om att du misstänker att du har TSS.

De vanligaste symtomen för TSS är:

 • Plötslig hög feber (vanligtvis 39Cº eller högre)
 • Förvirring
 • Kramp
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Yrsel
 • Lågt blodtryck
 • Lever- och njursvikt
 • Irriterad hud, liknande solbränna
 • Muskelvärk
 • Ont i halsen
 • Svimningsanfall eller att du känner att du kommer att svimma om du ställer dig upp
 • I ett avancerat stadie av sjukdomen kan din hud flagna (detta inträffar 1-2 veckor efter hudirritation och speciellt i handflator och fotsulor.

Vilken som helst av dessa symtom kan innebära att du har TSS. Du kanske inte har alla symtom, men vanligtvis har du mer än ett. TSS från tamponger kan uppstå när som helst under mensen eller strax efteråt.

Eftersom TSS är en ovanlig sjukdom finns det inte så mycket information om eventuella efterverkningar efter tillfrisknande. Men när sjukdomen diagnostiseras och behandlas korrekt blir de allra flesta personer helt friska. Precis som med andra allvarliga sjukdomar kan det förekomma förändringar i hud, hår och naglar, men dessa kommer snart att försvinna. Ett litet antal personer upplever muskelsvaghet och psykiska problem, t.ex. koncentrationssvårigheter, minnesförlust och humörsvängningar. Fertilitet och förmågan att bli gravid hos kvinnor som drabbats av sjukdomen verkar inte påverkas, men du ska alltid tala om för din läkare om du haft TSS så att du kontrolleras på rätt sätt.

Kan vem som helst få TSS?

Ja, tyvärr. Kvinnor, män och barn kan alla få TSS. Barn och unga människor är mer benägna att få sjukdomen än äldre personer eftersom förekomsten av skyddande antikroppar mot giftet delvis beror på din ålder.

Omkring hälften av alla diagnostiserade fall har orsakats av infektioner från brännskador, insektsbett eller operationer. Den andra hälften har uppstått hos menstruerande kvinnor och kallas också för tampongsjukan.

En annan viktig sak att veta om Toxic Shock Syndrome är att den inte är smittsam.

Smittar TSS?

Nej. Du kan inte smittas av TSS från någon annan.

Kan man få TSS mer än en gång?

Ja, tyvärr. Även om du har haft TSS tidigare, betyder det inte att du inte kan få det igen. TSS kan återkomma och en av huvudanledningarna är den insjuknade personens oförmåga att producera tillräckligt med antikroppar. Om en kvinna har haft TSS tidigare rekommenderar vi att hon konsulterar sin läkare innan hon använder tampong igen.

Behandling och förebyggande åtgärder

Vad finns det för behandlingar mot Toxic Shock Syndrome?

Vid en tidig diagnos kan TSS-behandling ges med vätsketillförsel, antibiotika och andra lämpliga läkemedel, beroende på symtom.

Om TSS diagnostiseras i tid och lämplig behandling ges är chanserna goda att tillfriskna helt. Väldigt få gånger har sjukdomen haft dödlig utgång.

De flesta gula stafylokocker bildar inte det gift som orsakar TSS. Det är bara vissa bakteriestammar som bildar det. Även om en av grundförutsättningarna för att TSS ska uppstå är närvaron av dessa bakteriestammar, är det inte tillräckligt. Faktum är att många studier visar att även om dessa bakterier är mycket vanliga är TSS mycket ovanligt. Så vad beror det på om TSS utvecklas eller inte? Mest beror det på om personen har tillräckligt med antikroppar som kan bekämpa giftet. Det flesta kvinnor, även om det inte är alla, har tillräckligt med antikroppar för att skydda dem mot giftet.

Vad ska jag göra om jag har de här symtomen?

Om du har något av de här symtomen och använder en tampong, ska du omedelbart ta ut den och använda en binda. Sök läkarhjälp och låt läkaren veta att du har använt tampong och att du är orolig för att du kanske har TSS. Det är viktigt att undersöka och utreda så fort som möjligt för att, om nödvändigt, kunna påbörja behandling så snart som möjligt.

Hur kan jag minska risken för TSS av tamponger?

Du kan minska risken att få tampongsjukan genom att anamma några goda tampongvanor:

Byt tampong regelbundet, var fjärde till åttonde timme. Ha aldrig i en tampong mer än 8 timmar. Använd alltid så låg uppsugningsförmåga som möjligt i förhållande till hur mycket du blöder. Se alltid till att du tar ut tampongen innan du sätter i en ny. Se till att du tar ut den sista tampongen i slutet av din mens. Tamponger är bara gjorda för att suga upp din mens. Använd inte tamponger som skyddande metod före din mens eller för att suga upp flytningar eller liknande. Det är en bra idé att använda bindor istället för tamponger minst en dag under din mens, helst på natten. Om du föredrar att använda tamponger på natten måste du se till att du sätter i en ny precis innan du går och lägger dig och att du tar ut den så fort du vaknar. Använd aldrig tampong på natten om du sover mer än 8 timmar.

Tampongtillverkare tillhandahåller information om TSS och hur du använder tamponger på rätt sätt i bipacksedeln som medföljer deras produkter. Den här informationen uppdateras regelbundet. Det är därför viktigt att läsa bipacksedeln noggrant och spara den för framtida bruk.

Hur väljer jag en tampong med rätt uppsugningsförmåga?

När du använder tampong är det viktigt att välja den sort med så låg uppsugningsförmåga som möjligt i förhållande till hur mycket du blöder. Eftersom hur mycket du blöder varierar under mensen är det mycket troligt att du behöver tamponger med olika uppsugningsförmågor under olika dagar.

Att välja en tampong med rätt uppsugningsförmåga lär du dig, men som vägledning, om du behöver byta din tampong oftare än var 4:e timme ska du prova en med högre uppsugningsförmåga. Å andra sidan, om du tar ut tampongen och det känns obekvämt eller om delar av fibern fortfarande är vit, betyder det att du behöver en tampong med lägre uppsugningsförmåga.

Kom ihåg: ha aldrig i en tampong mer än 8 timmar.

Har du några andra frågor? Få fler svar på dina frågor kring mens.

Top