Ďakujeme, že sa zaujímate o informácie k recyklácii. V tejto časti vám chceme bližšie popísať, akým spôsobom môžete zlikvidovať náš výrobok aj jeho balenie.

Čo môžete urobiť s kartónovými obalmi výrobkov Tampax?

Kartón sa vo väčšine veľkých miest recykluje. V prípade, že váš miestny podnik zodpovedný za likvidáciu odpadov zbiera papierové a kartónové materiály, môžete kartónový obal vyhodiť do príslušného kontajneru určeného na recykláciu. Postupujte podľa pokynov popisujúcich zber kartónu, ktoré vydal miestny orgán spravujúci likvidáciu odpadu. Nájdete ich na stránke http://www.triedime.sk/

Dôležité: V prípade výrobkov radu Tampax Pearl Compak odstráňte plastové okienko zo škatuľky ešte pred jej recykláciou a vyhoďte ho do nádoby na bežný zmiešaný odpad.

Ako zlikvidujem samotný výrobok?

Použité tampóny, obal aj aplikátor zahoďte do nádoby na bežný zmiešaný odpad. Nesplachujte ich. Rovnako, ako v prípade mnohých iných výrobkov určených na osobnú hygienu a zdravotníckych potrieb ich zatiaľ nie je možné recyklovať. S inováciou riešení hygienických potrieb podnikáme kroky, ktoré majú za cieľ znížiť množstvo odpadu vznikajúceho z našich výrobkov. Tieto kroky sme doteraz podnikli na zníženie ekologickej stopy našich výrobkov:

  • 80 % nášho kartónu sa vyrába z recyklovaného materiálu
  • Niektoré z našich tampónov sú vyrábané s použitím zodpovedne získávaných biomateriálov, ako je napríklad bavlna
  • Niektoré z našich aplikátorov už obsahujú biopolyetylén vyrábaný z cukrovej trstiny

Dôležité: použité tampóny, aplikátory , menštruačné vložky, obaly, slipové vložky či akékoľvek iné menštruačné alebo inkontinenčné pomôcky nikdy nesplachujte do toalety. Vždy ich zahoďte do odpadkového koša.

Top